Sektörler


Kent Bilgi Sistemleri


Hassas Tarım Teknolojileri


Enerji Yönetim Sistemleri


Varlık ve Taşınmaz Yönetimi


Mekansal İş Süreçleri Otomasyonu


Coğrafi Veri Yönetimi


Bilgi Sistemi Altyapı Kurulum Hizmetleri


Çevrimiçi/Çevrimdışı 2 ve 3 Boyutlu Haritalama


Saha Emirleri Yönetim Sistemi


Veri Toplama Hizmetleri


Mekansal Tabanlı Savunma Sanayi Yönetim SistemleriAKBİS-PORTAL


Mekansal ve Konumsal Veri Portalı


Mekansal verilere tek noktadan erişimi sağlayan ve arama, girme, düzenleme ve görüntüleme gibi temel portal işlevlerini barındıran; ulusal ölçekte mekansal ve konumsal veri üreten ve kullanan tüm kurum ve kuruluşların dahil olduğu ve içerik sağladığı ağ tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcı haklarına dayalı olarak mekansal meta veriler için sorgu sonuçlarını görüntüleme, paylaşma ve indirme imkanı sunmaktadır.

• Geoportal, meta verilere ve mekansal verilere ilişkin kapsamlı ve güncel bir yaklaşım sunar.
• Kamu otoritesi bünyesinde, sayısız veri tedarikçilerinden sınırsız kayıt desteğini mümkün kılar.
• Tematik haritalar, farklı paydaşların verilerini kullanmak üzere bilgiye bağlantı sağlar.
• Meta veri oluşturma, yönetme ve sorgulama özellikleri sayesinde harita ve mekansal veriye erişimi kolaylaştırır.

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) ve OGC (Open Geopatial Consortium) standartlarıyla uyumludur.

AKBİS-PORTAL kapsamında kullanılan temel coğrafi veri temaları gereksinimlere göre genişlemeye ve geliştirilmeye açıktır.

AKBİS Portal altyapısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) veri portalı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.(www.geoportal.gov.tr)


Metaverilere ve mekansal verilere ilişkin kapsamlı ve güncel bir yaklaşım sunar.

Kamu otoritesi bünyesinde, sayısız veri tedarikçilerinden sınırsız kayıt desteğini mümkün kılar.

Tematik haritalar, farklı paydaşların verilerini kullanmak üzere bilgiye bağlantı sağlar.


Metaveri oluşturma, yönetme ve sorgulama özellikleri sayesinde harita ve mekansal veriye erişimi kolaylaştırır.

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) ve OGC (Open Geopatial Consortium) standartlarıyla uyumludur.

Ürün broşürü için tıklayınız


AKBIS-KBS


Kent Bilgi Sistemleri

AKBİS-KBS Yerel Yönetimlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş ve kent yönetim sistem ve araçlarını bütünsel olarak barındıran yeni nesil Kent Bilgi Sistemi yazılımıdır.

AKBİS-KBS kapsamında:


Mekansal İş Süreçleri Yönetimi

Varlık ve Taşınmaz Yönetimi

E-imza Tabanlı Yetkilendirme


Çevrimiçi Plan Değişikliği

Kullanıcı Özelinde Dinamik Katman Yönetimi

Web Tabanlı Coğrafi ve Sözel Veri Girişi


Harita Ölçüm Araçları

Tematik Harita Oluşturma

Raporlama ve Grafik Oluşturma


AKBİS-KBS, imar planlama süreçleri kapsamındaki tevhit-ifraz-cins değişikliği vb. işlemlerin çevrimiçi ortamda yapılması; üstyapıların denetimine dair süreçlerin yönetilmesi, yapı ruhsat alım sürecinin denetlenmesi; tüm mekansal verilerin yönetilmesi, görüntülenmesi ve haritalanması işlemleri ile; mekansal verilere dair gelişmiş sorgulama işlevlerinin gerçekleştirilmesi ve etkin kullanıcı ve yetki yönetim hizmeti sunulması gibi kapsamlı bir servisler bütünüdür.


AKBİS-KBS Modülleri


Çevrimiçi Plan Modülü

• Çevrimiçi Tevhit İşlemi
• Çevrimiçi İfraz İşlemi
• Çevrimiçi Cins Değişikliği İşlemi
• Çevrimiçi İmar Planı Oluşturma
• İmar Durum Raporlama
• ÇAP Belgesi Temini

Üstyapı Yönetimi ve Yapı Ruhsatları Modülü

• Taşınmaz Takibi İşlemleri
• Üstyapı Yönetimi İşlemleri
• Yapı Ruhsatları Yönetimi
• Yapı Ruhsatı
• Yapı Kullanma İzin Belgesi
• Yanan/Yıkılan Yapılar Formu

Mekansal Veri Görüntüleme ve Harita Araçları

• Mekansal Veri Yönetimi
• Meta Veri Yönetimi
• 360 Panorama Yönetimi
• Coğrafi Ölçüm ve Çizim Araçları
• Coğrafi İlişkili E-Arşiv Yönetimi


Gelişmiş Sorgulama ve Raporlama Araçları

• Mekansal Kullanıcı Sorgulama
• Numarataj Sorgulama
• Mekansal Veri Öznitelik Sorgulama
• Gelişmiş Raporlama
• Şablon Raporlama
• PDF-Excel Formatlarında Raporlama

Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

• Çevrimiçi Yetki Tabanlı Ulusal Servis Yönetimi
• Yetki Tabanlı Katman Yönetimi
• Gelişmiş Yetkilendirme ve Kullanıcı Yönetimi
• Gelişmiş Mesajlaşma ve Bildirim Sistemi

Kentsel Hizmetler Yönetimi Modülü

• Park ve Bahçeler Yönetimi
• Temizlik İşleri Yönetimi
• Pazaryeri Takibi
• Etkinlik Yönetimi
• Billboard Yönetimi
• Veteriner Hizmetleri Yönetimi
• Fen İşleri Yönetimi
• İşyeri Ruhsat Yönetimi


AKBİS-WEB


Web Tabanlı Konumsal İş Süreçleri Yönetim Sistemi


AKBİS, İş Süreçleri ve Arazi Varlıklarını yönetmek, izlemek ve analiz etmek için iş zekası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısı kullanan kapsamlı bir haritalama ve yönetim çözümüdür.

AKBİS-WEB kurumsal ihtiyaçlara göre farklı modüller içerebilmektedir. Mekansal bilgi ve özniteliklerin web tabanlı ortamda düzenlenmesine olanak veren, özellikle istemci uygulamalarını yüklemeyi veya kullanmayı tercih etmeyen kullanıcılar için etkili bir bilgi sistemleri platformudur. AKBIS-WEB web tabanlı GIS editörü tüm standart web tarayıcılarına bir şekilde uyum sağlamaktadır.


AKBİS-WEB kapsamında yer alan fonksiyonlar


Mekansal İş Süreçleri Yönetimi

Mekansal ve Sözel Veri Yönetimi

Gelişmiş Sorgulama Ve Raporlama

e-Devlet Entegrasyonları

Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

Coğrafi verileri, internet tarayıcısı ya da mobil cihaz üzerinden doğrudan merkezi sunuculara aktarıp, gerektiğinde yakalama modlarını kullanarak çizim yapılabilecek, ilgili mekansal veriler ile iş süreçlerini entegre ederek tüm işlerin tek bir platform üzerinden yönetebileceği bir altyapıdır. Uygulama ekranları, fonksiyonlar, modüller ve erişilebilen coğrafi ve sözel veriler servis/katman bazında değil coğrafi nesneler özelinde yetkilendirilebilmektedir. Yeni lisans alımlarında veya lisans güncellemelerinde kullanıcı başına lisans ödenmemektedir. Otomatik güncellemeler ile destek süresi boyunca kullanıcı onayını takiben sistem kendini güncellemektedir.

AKBİS-WEB kapsamında:

• Nokta, çizgi veya poligon eklemek, düzenlemek ve silmek
• Poligonları birleştirmek veya alt parçalara bölmek
• Farklı vektör katmanları eklemek
• Katman özelliklerini güncellemek, eklemek ve silmek; meta veri düzenlemesi yapmak
• Veri tabanını güncellemeden önce topolojik anormallikler için düzeltilmiş geometrileri kontrol etmek
• Geometrileri .shp ve .kml uzantılarına export ve import etmek mümkündür.

AKBİS Web altyapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. (www.atlas.gov.tr)

Ürün broşürü için tıklayınız


AKBİS-SAHA


Saha operasyonları ve Arazi Çalışmaları Yönetimi


AKBİS-SAHA, kurum ve kuruluşların saha ve arazi çalışmalarını operasyonel olarak yönetebilmelerini sağlayan ve saha iş emirlerinin coğrafi olarak yönetimini, izlenmesini, raporlanmasını sağlayan ağ/bulut tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamasıdır. Bu konum odaklı görev ve arazi yönetim sistemi kapsamında görev tanımlama ve programlama, ekip oluşturma ve yönetme, etkin kaynak yönetimi ve karar vermeyi sağlamak için coğrafi veri desteği sağlama fonksiyonlarını bulunmaktadır.

AKBİS-SAHA ile internet ve mobil sistemler üzerinde:

• Coğrafi tabanlı kullanıcı ve yetki yönetimi;
• Çevrimiçi/Çevrimdışı modda çalışma;
• Belirlenen noktaya rotlama;
• İş süreçleri otomasyonu;
• Gelişmiş sorgulama ve raporlama fonksiyonları;
• Mekansal İş Emri ve Saha Ekipleri Yönetimi;
• Stok ve depo yönetimi;
• Araç takip sistemi

hizmetleri yer almaktadır.

Çevrimiçi Görev Yönetimi

İleri Raporlama

Bulut Tabanlı

Etkileşimli İletişim

Çevrimiçi Görev Doğrulama ve Onaylama

Çevrimiçi ve Çevrimdışı Mekansal Veri Yönetimi

Gelişmiş Arama ve Sorgulama

Kullanıcı Hakları Yönetimi

Kontrol ve İzleme


AKBİS-ENERJİ


Akıllı kentler Enerji Altyapı Sistemleri


AKBİS kapsamında üretilmiş ENERJİ ATLASI, EPDK bünyesinde hizmet vermekte olan coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir ağ/bulut platformu uygulamasıdır. ENERJİ ATLASI kapsamda enerji alanında yer alan kurum ve kuruluşlar arasında mekansal veri paylaşımı ve yönetim altyapısı oluşturulmuştur. Bu kapsamda:

• Türkiye'de ve dünyada üretilmekte olan mekansal verileri tek bir ekran üzerinde görüntülenebilmekte ve iş süreçlerine entegre edilebilmekte;
• Dış kurumlardan alınan ve EPDK bünyesinde yer alan mekansal veriler, yetkilendirme yolu ile alt kurum ve kuruluşlara paylaşılabilmekte;
• Atlas, aynı altyapının bulunduğu farklı kurumların diğer kurumlardan aldıkları mekansal verilere farklı bir ürün gerektirmeden doğrudan erişebilmelerini sağlamakta;
• Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün MEGSİS ve TAKBİS uygulamalarında sorgulama gerçekleştirilebilmekte;
• Atlas kapsamında farklı kaynaklardan yükseklik verileri okunabilmekte ve internet üzerinden veri girişi yapılabilmektedir.

ENERJİ ATLASI, CBS sunucularından marka bağımsız olarak çalışır ve endüstri standardı olan OGC standartlarını destekler.


AKBİS-ÇİFTLİK


Çiftlik Yönetim Sistemi

AKBİS-ÇİFTLİK, tarımsal üretimin izlenebilmesi ve kaynak yönetiminin etkinleştirilmesi kapsamında GEOSYS tarafından geliştirilmekte olan AKBIS ailesi altında yer alan Çiftlik Yönetim Sistemidir. Avrupa Birliği ve ABD ülkelerinde giderek yaygınlaşmakta olan tarım yönetim sistemlerinin Türkiye’deki tarımsal üretim alışkanlıklarına uygun olarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu kapsamda ulusal ve yerel ölçekte tarım sektörünün izlenebilirliğinin, ölçümlenebilirliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Tarım uygulama süreçleri arasındaki yoğun ilişki kapsamında projede geliştirilen çözüm ve teknolojiler tarımsal süreçler arasında bilgi akışının gerçekleşmesini sağlayacak ve her aşamada doğru veri aktarılması doğrultusunda tarımsal süreçlerde girdi ve ham maddelerin ihtiyaç duyulan seviyede kullanılması için karar destek altyapısı sağlayacaktır.
AKBİS-ÇİFTLİK kapsamında geliştirilen bilgi sistemi, doğrundan çiftçi tecrübelerine dayalı nitel gözlemlere ilerleyen geleneksel tarımsal üretim metotlarının aksine, çiftçilerin sahadan topladıkları verileri kayıt altına alarak sistem tarafından yorumlanması ve bu sayede tarımsal süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesini sağlamaktadır. Bu sayede çiftçilere, geleneksel üretim metotlarının ötesinde optimum girdi ile maksimum verim elde etmeleri için bilgi ve yönetim altyapısı sağlanmaktadır. Tarımsal üretimin yerel koşullar ile şekillenen niteliği kapsamında geliştirilen çözümler mevcut durum ve ihtiyaçlara doğrudan cevap verecek şekilde esnek, geliştirilebilir ve şekillendirilebilir olarak kurgulanmaktadır.

Bu doğrultuda AKBIS-ÇİFTLİK, mekansal veri üzerinde gerçekleştirilecek analiz, sorgu ve işlemlerden oluşmaktadır.

AKBİS Çiftlik Yönetim Sistemi kapsamında sunulan hizmetler:


Finansal akışın takibi ve yönetiminin yapılması

Çevresel koşulların izlenmesi ve ürün özelinde mevsimsel önerilerin takibi

Toplanan veriler üzerinden uygulama haritalarının oluşturulması

Saha çalışmalarının ve ürün gelişimlerinin izlenmesi ve haritalandırılması


Uluslararası iletişim protokollerine sahip tarım makinaları ile haberleşmeye elveren standart ve protokollere uyumun sağlanması

Tarımsal süreçler arasında entegrasyonu sağlamak üzere elde edilen verilerin uygulama verilerine dönüştürülmesi

Hasat aşamasında toplanılan verilerin haritalandırılması ve bu haritalar doğrultusunda bir sonraki dönemler için uygulama önerilerinin geliştirilmesi

Web tabanlı yapı ile mobil ve web arayüzü üzerinden tarımsal koçluk sisteminin geliştirilmesi


AKBİS-ÇİFTLİK’in yenilikçi yönleri:

• Uluslararası iletişim protokolleri ve standartlar (ISOBUS) kapsamında kullanılan tarım makinaları ile entegrasyonu,
• Yasal olarak çiftçilerin düzenli aralıklarla gerçekleştirmesi gereken toprak örneklemeleri sonucu elde edilen verilerden tarımsal uygulama (gübreleme, ilaçlama ve sulama) haritalarını oluşturması,
• Kamu kurumlarının uluslararası platformlarda sağladığı web servisleri kullanılarak çiftçi uyarı (don, yağış, nem oranı, sıcaklık vb.) ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi,
• Tarımsal üretim süreci boyunca kullanılan gübre, ilaç vb. girdilerin konumsal olarak sisteme işlenmesinin sağlanması ve bu doğrultuda elde edilen tarımsal ürünlerde soy geçmişi ve üretim geçmişinin kayıt altında tutulması,
• Üretim süreçlerinin kayıt altında tutularak ürün kimlik yapısının oluşturulması ve belgelendirilmesi,
• Bilgi sistemi içerisinde yer alan kullanıcılar ile ilgili karar destek altyapısına destek olunması için koçluk ve danışman altyapısının sunulması,

AKBİS Çiftlik Yönetim Sisteminin, tarım makinalarına ve uygulama içi ve uygulama dışı web servislerine entegrasyonlarında uluslararası standart ve iletişim protokolleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Tarım makinalarına entegrasyonu:

• Tarım makinaları ve destekleyici üniteler arasında standart bir iletişim kanalının oluşturulmasını uluslararası ISO 11783-ISOBUS standardı ve
diğer sistemler ile bağlantı kurmayı mümkün kılacak RS422 ve RS232 seri portları üzerinden yapılacak veri aktarım protokolleri ile sağlanmaktadır.

AKBIS-ÇİFTLİK harita uygulaması ve bu uygulama ile birlikte çalışacak veri tabanı ve sisteme dışarıdan sağlanacak servislerde Farm Management Information System (FMIS) ve OGC standartları takip edilmektedir.

Ürün broşürü için tıklayınız

Entegre Çiftlik Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.TARGIS-VRA


Değişken Oranlı Gübreleme Sistemi


TARGIS®-VRA TAGEM AR-GE destekleriyle geliştirilmiştir.

Ürün hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Hassas Tarım ve Değişken Oranlı Uygulamalar kapsamında GEOSYS’in son yıllarda geliştirmekte olduğu TARGIS-VRA ürünü, tamamen yerli kaynaklar ile geliştirilmiş Türkiye’nin ilk ulusal hassas tarım çözümüdür. Geliştirilen ürün kapsamında, tarımsal üretimde %24’e varan gübre tasarrufu sağlanabilirken, kaynak kullanımının azaltılarak verimin arttırılması, nitrat kirliliğinin engellenmesi, ekolojik dengenin korunması ve böylelikle tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Doğru Kaynak

Doğru Oran

Doğru Zaman

Doğru Yer


T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün” Ar-Ge desteği kapsamında geliştirilen TARGIS-VRA, “değişken oranlı gübreleme” teknolojisi ile toprak ölçüm verileri, arazi verim haritaları, hava fotoğrafları ve daha çok farklı veri setini bir araya getirerek yıllardır geliştirmekte olduğu patentli algoritması ile oluşturduğu gübreleme haritalarını geliştirmekte ve arazinin özgün koşul ve ihtiyaçları ile hava koşullarına göre uygun gübreleme ihtiyacını belirlemektedir.

Bu potansiyel, IoT teknolojilerinin en verimli şekilde kullanılarak, Büyük Veri konsepti kapsamında tarımsal veri toplanması, paylaşılması ve yönetilmesi sürecini kullanıcı dostu bir biçimde sağlama imkanı sağlayarak, ekonomik bir çözüm olarak ortaya çıkmakta ve küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin üretim kapasitesini ve verimliliğini arttırma imkanı sağlamaktadır. TARGIS-VRA’yı uluslararası rakiplerinden ayıran en önemli özelliği, sistemin mevcut makina ve traktörlere entegre edilebilirliği ve böylelikle düşük maliyetle uygulama imkanı sağlayarak ürünün yaygınlığını ve kullanım alanını arttırması potansiyelidir. TARGIS-VRA’nın ulusal ve uluslararası rakiplerine göre 1/3 oranındaki düşük maliyeti, sistemin yaygın kullanılabilirliği için önemli bir avantaj teşkil etmektedir. 2 yıl içerisinde kendini finanse etmesi öngörülen TARGIS-VRA yatırımının öncelikle ülke genelinde tarımsal verimliliği arttırması ve bunu yaparken üretim maliyeti ve çevresel etkileri en aza indirgemesi hedeflenmektedir.

TARGIS-VRA, Avrupa Komisyonu’nun KOBİ'lere sağladığı 1. Aşama destek fonuna hak kazanmış ve ürün Mükemmeliyet Sertifikasına değer görülmüştür.

Halen Çukurova Bölgesinde sürdürülen pilot uygulamalarla sürekli geliştirilen ürünün yakın gelecekte piyasaya sürülmesi öngörülmekte olup yurtdışına pazarlanması için gerekli işbirlikleri sürdürülmekte, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların proje desteklerinden yararlanılmaktadır.


Gübre Tasarrufu
(%24'e varan)


Artan Verimlilik


Düşük Maliyet


Ekolojik Denge


Sürdürülebilir Tarım


Gıda Güvenliği


TARGIS-VRA’nın üç temel bileşeni

• Traktör sürücüsüne bilgi ve bildirim paneli olarak kullanılan operatör kontrol ünitesi (OCU)
• Ana Terminal ve değişken oranlı uygulamayı gerçekleştirmek üzere hareket eden lineer tetikleyiciler
• Haritalama ve doğru uygulama zamanlamasını ayarlamak üzere kullanılan ağ tabanlı uygulama

TARGIS-VRA kapsamında sunulan yenilikçi çözümler:

• Değişken oranlı uygulama donanımı olmayan eski tip tarımsal araç ve makinelerle uyum sağlaması ve bu doğrultuda eski teknolojiye sahip tarımsal araçlara değişken oranlı (gübreleme/ilaçlama) uygulama imkanı sağlaması sayesinde küçük ve orta ölçekli çiftliklerin yarışabilirliğini arttırabilecektir;
• TARGIS-VRA, ilaçlama ve gübreleme işlemlerine olan etkisi göz önünde bulundurulduğunda mevcut hava koşullarına göre değişken oranlı uygulama ayarlarını değiştirerek işlemlerin optimizasyonunu sağlayabilecektir;
• Dış servislerden aldığı hava durumu bilgi ve tahminlerine göre mevsimsel önerileri göz önünde bulundurarak her türlü girdinin uygulanması içim optimum zamanı belirleyebilecektir;
• Özellikle rüzgar faktöründen kaynaklanan yanlış (sprey) ilaçlama sonucu oluşan yetersiz uygulama ve ilaç kayıplarını önlemek üzere ISO 22866:2005 standardını kullanarak çiftçiye doğru ilaçlama konusunda yapılması gerekenleri adım adım iletebilecektir;
• Android ve Windows uyumlu, modern ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, yazılım ve son kullanıcı arasında etkin mobil uygulama hizmeti sunmakta ve bu mobil uygulama çiftçiye, ana terminal üzerinden tarımsal üretim süreçleri yönlendirme ve farklı süreçlere dair girdi ve çıktıları kaydetme imkanı sağlamaktadır. Sunucu tarafında ise, uygulama haritalama yazılımına doğrudan bağlanarak gübreleme veya ilaçlama haritaları üretebilecektir. Bu kapsamda kullanıcı, toprak örnekleme analizi ve arazi etüdünden gelen konum bazlı verileri uygulamaya yükleyebilecek ve böylelikle gübre/ilaç uygulama haritalarını üretebilecektir. Mobil uygulama aynı zamanda web hizmetleri aracılığıyla sisteme yüklenen hava koşullarını kullanıcılara iletebilecektir;
• Haritalama yazılımı, ilaçlama ve gübreleme haritalarını oluştururken, arazi örnekleme çalışmalarının yanı sıra önceki yıllara ait tarımsal bilgileri ve periyodik çevresel unsurları da entegre edebilmektedir. Haritalama yazılımı, girdi verisi ve değişkenleri kullanarak harita üreten özel bir algoritma kapsamında geliştirilmektedir. Harita yazılımı aynı zamanda ana Coğrafi Bilgi Sistemleri sunucusu olarak da çalışacak, CBS ağ servisleri ve mekansal data oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla kullanılacaktır. Haritalama yazılımı ayrıca konum bazlı tarımsal süreçleri yönetmek üzere zengin çizim ve haritalama araçlarını da içerecektir;
• Uygulama süreci boyunca veri kablolarının hasar görebileceği göz önünde bulundurularak bileşenler arasındaki veri ve iş emri akışı kablosuz teknolojilerle gerçekleştirilecektir;
• Tarım araçları, GPS teknolojilerinin kullanımıyla uygun gübreleme rotası boyunca yönlendirilecektir.

Ürün broşürü için tıklayınız


CERES 8000i - Verim İzleme Sistemleri


GEOSYS’in Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiş olduğu CERES 8000i tüm biçerdöver hasat makineleri için kullanılabilecek hızlı ve doğru bir verim izleme çözümüdür.

CERES 8000i, sahip olduğu hassas optik algılama sensörü ile hasat sırasında nem içeriği, hız, alan, iş oranı, hasat oranı ve tane verimini izlemek, görüntülemek ve kaydetmek için kullanılmaktadır.

CERES 8000i kapsamında:

• Islak ve kuru ölçümlerin gerçek zamanlı ve ortalama değerleri gösterebilmekte;
• Kesme genişliği kolayca ayarlanabilmekte;
• Ürün tipine göre ağırlık ve alan bilgilileri kaydedilebilmekte;
• Manyetik, radar veya GPS hız girişi seçenekleri bulunmakta;
• Farklı çiftlik yönetim yazılımlarında verim haritaları üretmek üzere dinamik verileri saklamaya, veri transferini hızlı ve kolay bir şekilde kolaylaştırmaya yönelik entegre SD kartı bulunmaktadır.

CERES 8000i’nin yenilikçi yönleri:

• Verime dayalı verileri hareket halindeyken tek bir ekran üzerinde görüntülemesi;
• Hasat aşamasında verimin izlenebilmesi ve haritalanabilmesi;
• Her ürün için alt toplam ve tonajın kaydedilmesi;
• Haritalama amacıyla verimin anlık olarak kaydedilmesi olarak özetlenebilir.

Ürün hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


GPS Tabanlı Ürünler


GEOSYS Küresel Konumlandırma Sistem ve çözümleri kapsamında Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiş olduğu HOLUX markasıyla konumsal veri depolama alanlarında sunduğu ürünler:

•HOLUX M-241 GPS Veri Toplama (Data Logger) Sistemleri

HOLUX M-241 kablosuz GPS veri toplama sistemi gerçek zamanlı koordinat kaydetme özelliği ve kolay kullanımı ile etkili bir seyahat rehberidir.

Ürün hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

•HOLUX M-1200E- GPS Veri Toplama (Data Logger) Sistemleri

HOLUX M-1200E sistemi ile hızlı ve doğru veri toplanması ve ihtiyaca yönelik çözümlerin üretilmesi kullanıcı dostu arayüzle sağlanmaktadır. HOLUX M-1200E koordinatlandırılmış fotoğraf kaydetme özelliği ile kişisel albüm oluşturulması ve ilgili noktaların (POI) işaretlenmesi gibi pratik çözümler sunmaktadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


01.01.2019 tarihinden itibaren 11171 ziyaretçi...

Copyright© 2024 GEOSYS