Danışmanlık Hizmetleri

GEOSYS, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında müşteri ihtiyaçlarına özel danışmanlık hizmetleri vermekte ve kişi ya da kurumlara özel anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Tüm danışmanlık hizmetlerinde her biri konusunda uzman kadrosu ile, her sektörün kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler geliştirilmektedir.

AB Projeleri Ortaklıkları Ve Uzman Kiralama

Avrupa Birliği tarafından fonlanmış bilgi ve teknoloji tabanlı projelerde Coğrafi Bilgi Sistemleri özelinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmeti özellikle uzman kiralama yolu ile gerçekleşmektedir.

Avrupa Birliği tarafından fonlanmış bilgi ve teknoloji tabanlı projelerde Coğrafi Bilgi Sistemleri özelinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmeti özellikle uzman kiralama yolu ile gerçekleşmektedir.

Kamu Kurumları Danışmanlıkları

Her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına yazılım geliştirme ve Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Görüntü İşleme alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık kapsamında
• Coğrafi grafik ve sözel verilerin bilgi sistemi altyapısına entegre edilmesi
• Sayısal ve sözel veritabanı ve içeriklerinin ilişkisel biçimde tasarlanması
• Etkin güncelleştirme mekanizmasının oluşturulması
• Sistemi oluşturacak, işletecek, verilerin paylaşımını sağlayacak ve sistemi idame ettirecek sorumlu birimin kurulması konularında hizmet sağlanmaktadır.

Özel Şirketlere Danışmanlıklar

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve mekansal odaklı konularda her türlü bağımsız danışmanlık hizmetini sunmakta ve yazılım geliştirme ve veri toplama işlemlerinde bir temel sağlamaktadır.

Şirketimizin yazılım ekibi lideri Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olan ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde akademik öğretim görevlisi kimliğiyle birlikte yazılım geliştirme alanında 20 yıllık deneyime sahiptir.

Danışmanlık hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için info@geosys.com.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz..

Eğitim Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimleri

Tarımda CBS Uygulamaları

Uzman ve akademik geçmişe sahip GEOSYS eğitmenleri, tarım projeleri ve sorun alanları kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri temel tekniklerinin kullanımı ile doğru hazırlık altyapısının kurulması alanında eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda söz konusu projeler kapsamında gerekli analiz, tasarım, sınıflama, veri girişi, sayısallaştırma, sözel ve grafik verilerin coğrafya ile ilişkilendirilmesi gibi birçok coğrafi bilgi sistem faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Tarımda CBS Uygulamaları eğitimi iki aşamalıdır:

Başlangıç seviyesinde:
• CBS Nedir?
• Genel CBS Uygulama Alanları
• Tarım Amaçlı CBS Kullanımı ve Uygulama Yerleri
• CBS'den Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
• CBS ve Hassas Tarım
• CBS Tabanlı Tarım Sistemleri

İleri seviyede:
• Kullanılan Yazılım ve Ekipmanlar
• Veri Toplama ve İşleme
• Görüntü İşleme
• Arazi Analizleri
• CBS Veritabanı
• CBS'de Düzeltmeler ve Etiketler
• Raster İmajlar

Eğitim süreci sonunda katılım belgesi verilmektedir.

Danışmanlık hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için adresi ile irtibata geçebilirsiniz..


01.01.2019 tarihinden itibaren 11171 ziyaretçi...

Copyright© 2024 GEOSYS