Akıllı Kentler Bilgi Sistemleri

(AKBIS)


Akıllı Kentler Bilgi Sistemleri yazılımları (AKBİS), GEOSYS’in Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda uzmanlık ve zengin deneyimi kapsamında, 2007 yılından bugüne sürekli geliştirmekte olduğu Akıllı Kentler Bilgi Sistemleri hizmetleri bütünüdür. AKBIS, Kent Bilgi Sistemleri, Altyapı Bilgi Sistemleri, Enerji Bilgi Sistemleri, Varlık ve Taşınmaz Yönetimi, Coğrafi Veri Yönetimi, Mekansal İş Süreçleri Otomasyonu ve Saha Emirleri Yönetim Sistemi alanlarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Üniversitelere, Belediyelere ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalara Mobil – Web – Masaüstü platformlarda terzi-dikim Coğrafi Bilgi Sistemleri çözümleri üretmektedir.

AKBİS, kurum, kuruluş veya firmaların özgün yapısını, temel sorun ve ihtiyaçlarını ve gereksinim duyduğu çözümleri en iyi şekilde analiz ederek geliştirilmektedir. Buna göre AKBIS çalışma alanları genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:Çevrimiçi/Çevrimdışı 2B & 3B Web Tabanlı CBS Uygulamaları

• Kent Bilgi Sistemleri
• Coğrafi Veri Portalı
• Taşınmaz Yönetim Sistemi
• Akıllı Şehir Sistemleri
• Altyapı Bilgi Sistemleri
• Varlık Takip Sistemleri


2B & 3B Android - IOS - Windows Tabanlı Mobil Uygulamalar

• Saha Emirleri Yönetim Sistemi
• Çevrimiçi ve Çevrimdışı Haritalama
• Taşınmaz Takip Sistemleri
• Araç Takip Sistemleri
• Mobil Veri Toplama Uygulamaları


CBS Sunucusu

• OGC Standartları Desteği (WMS - WFS - WMTS - WCS)
• Ulusal Veri Yapısı Desteği (TUCBS)
• Genişletilebilir Altyapı
• Gelişmiş Coğrafi Analizler ve Veri Yönetimi
• Ölçeklendirilebilen Altyapı
• Gelişmiş Coğrafi Yetkilendirme ve Veri Güvenliği


AKBİS kapsamında sunulan hizmetler:


Mekansal İş Süreçleri Yönetimi

• Üstyapı ve Taşınmaz Yönetimi
•İmar İşlemleri (tevhit, ifraz, cins değişikliği vb.)
• İmar Planı Oluşturma ve Yönetimi
• Numarataj Yönetimi
• e-imza Entegrasyonu

Mekansal ve Sözel Veri Yönetimi

• 3D Veri Görüntüleme ve Analizi
• Mekansal Veri Yönetimi
• Metadata Yönetimi
• e-Arşiv Yönetimi
• 360 Panorama entegrasyonu

Gelişmiş Sorgulama Ve Raporlama

• Numarataj Sorgulama
• Mülkiyet Durumu Takibi ve Raporlama
• Öznitelik Sorgulama
• Çapraz Sorgulama


e-Devlet Entegrasyonları

• MAKS–KPS-UAVT Servisleri Entegrasyonu
• TKGM Servisleri Entegrasyonu
• Milli Emlak Servisleri Entegrasyonu
• Kurumsal Mekansal WEB Servisleri Entegrasyonu
• Kurumsal Ortofoto Servisleri Entegrasyonu

Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

•Yetki Tabanlı Ulusal Servis Yönetimi
•Yetki Tabanlı Katman Yönetimi
•Gelişmiş Yetkilendirme ve Kullanıcı Yönetimi
•Gelişmiş Mesajlaşma ve Bildirim Sistemi

Kentsel Hizmetler Yönetimi Modülü

• Park ve Bahçeler Yönetimi
• Temizlik İşleri Yönetimi
• Pazaryeri Takibi
• Etkinlik Yönetimi
• Billboard Yönetimi
• Veteriner Hizmetleri Yönetimi
• Fen İşleri Yönetimi
• İşyeri Ruhsat Yönetimi


01.01.2019 tarihinden itibaren 11171 ziyaretçi...

Copyright© 2024 GEOSYS