GEOSYS H2020 SME Instrument Programı kapsamında, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Değişken Oranlı Gübreleme Cihazı TARGIS®-VRA’nın Avrupa pazarına açılması için gerçekleştirdiği fizibilite çalışması ile TÜBİTAK Ufuk2020 Başarı Hikayeleri arasında yerini almıştır.

Ocak 2018

Devamı...

GEOSYS, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından düzenlenen II. Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyon Buluşmasında yerini aldı.

Kasım 2017

Devamı...

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’in AR-GE Destek Programı kapsamında geliştirdiğimiz Bulut Tabanlı Biçerdöver İzleme ve Takip Sistemi Projesi devam ediyor.

Ekim 2017

Devamı...

GEOSYS, Agrotec 2017 - 21. Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarındaki yerini aldı.

Eylül 2017

Devamı...

TARGIS®-VRA Değişken Oranlı Gübreleme Cihazının pilot çalışmaları Çukurova Bölgesinde devam etmektedir.

Temmuz 2017

Devamı...

GEOSYS, Hassas Tarım Teknolojileri alanındaki proje ve ürünleri kapsamında Akıllı Tarım Teknolojisi Üreticisi (Smart Farming Technology Provider) sıfatıyla SMART-AKIS Tematik Ağına dahil olmuştur.

Mart 2017

Devamı...

TARGIS®-VRA Değişken Oranlı Uygulama Sistemi SMART-AKIS Akıllı Tarım Tematik Ağı (Smart Farming Thematic Network) kapsamına dahil edilmiştir.

Aralik 2016

Devamı...

GEOSYS tarafından geliştirilen Serbest Bölgeler Atlası (SEB-ATLAS) Mekansal Yönetim Sistemi Projesi,Dünya CBS gününde “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kamu Uygulamaları” alanında ödüle hak kazanmıştır.

Kasım 2016

Devamı...

GEOSYS tarafından geliştrilen TARGIS®-VRA Değişken Oranlı Gübreleme Sistemi, Avrupa Komisyonu’nun KOBİ’lere sağladığı Faz 1 projesi fizibilite çalışmaları sonrasında Mükemmeliyet Sertifikası almaya hak kazanmış ve TARGIS®-VRA Ufuk 2020 Başarı Hikayeleri içerisinde yerini almıştır.

Ekim 2016

Devamı...

Instagram Galerisi


01.01.2019 tarihinden itibaren 11171 ziyaretçi...

Copyright© 2024 GEOSYS