TARGIS®-VRA Değişken Oranlı Gübreleme Cihazının pilot çalışmaları Çukurova Bölgesinde devam etmektedir.
Temmuz ayı içerisinde Çukurova Bölgesinde geliştirilen saha çalışmaları kapsamında, TARGIS®-VRA’nın ürün entegrasyonu ve saha performansına yönelik testler gerçekleştirilmiştir.


01.01.2018 tarihinden itibaren 13569 ziyaretçi...

Copyright© 2020 GEOSYS