GEOSYS, Hassas Tarım Teknolojileri alanındaki proje ve ürünleri kapsamında Akıllı Tarım Teknolojisi Üreticisi (Smart Farming Technology Provider) sıfatıyla SMART-AKIS Tematik Ağına dahil olmuştur.

Smart-AKIS Tematik Ağı, tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi için Avrupa Yenilik Ortaklığı (EIP-AGRI-The European Innovation Partnership for agricultural productivity and sustainability) tarafından kurulumuş olup Avrupa Birliği Horizon 2020 programı çerçevesinde desteklenmektedir.

Smart-AKIS, akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ve yenilikçi teknolojilerin tarımsal işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak sunulması alanındaki çalışmalarını geniş bir ortaklık ağı içerisinde sürdürmektedir. 8 ülkeden 13 partnerin katılım gerçekleştirdiği SMART-AKIS bünyesinde, akademisyenler, araştırmacılar, tarım kurum ve kooperatifleri, danışmanlar, STK’lar ve tarım makinaları sanayi ağı yer almaktadır.

Küresel gıda sorunu, tarım sektöründe verimlilik ve sürdürülebilirlik SMART-AKIS’in temel konu başlıklarından olup akıllı tarım teknolojilerinden, çiftlik yönetim sistemine, hassas tarım uygulamalarından tarımsal otomasyona kadar geniş bir alan içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

SMART-AKIS’in odaklandığı temel sorunsal, tarım alanındaki yenlikçi teknolojilerin çiftlik bünyesine entegre edilmesi ve uygulamaya geçirilebilmesidir. Bu kapsamda, söz konusu teknolojilerin etkin bir şekilde uygulanması ve yaygınlaşmasını engelleyen teknolojik, sosyal, yönetsel ve ekonomik faktörler, farklı ölçekli çiftlikler kapsamında gözden geçirilmekte, araştırma sonuçları ile tarım topluluklarının ihtiyaçları ve beklentileri arasındaki uyumsuzluğun çözülmesi hedeflenmektedir.


01.01.2018 tarihinden itibaren 13569 ziyaretçi...

Copyright© 2020 GEOSYS