GEOSYS tarafından geliştirilen Serbest Bölgeler Atlası (SEB-ATLAS) Mekansal Yönetim Sistemi Projesi,Dünya CBS gününde “Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kamu Uygulamaları” alanında ödüle hak kazanmıştır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları çerçevesinde TÜRKSAT A.Ş.'nin Direktörlüğünde GEOSYS tarafından hazırlanan Serbest Bölgeler ATLASI (SEB-ATLAS) Mekansal Yönetim Sistemi Projesi, Sayın Genel Müdür Ömer Alan yönetimindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Dünya CBS Günü'nde Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Kamu Uygulamaları alanında ödül kazanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki tarafından ödüllendirilmiştir.

24-25 Kasım 2016 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Dünya CBS günü, CBS teknoloji kullanıcılarını bir araya getirerek ve yenilikçi ürünlerini sergilemelerine imkan tanımış, farklı sektörler için sinerjik bir platform oluşturmuştur.

Projemize katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarımıza, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen TÜRKSAT A.Ş. yetkililerine ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nde projeyi yöneten saygıdeğer yöneticilerimize sonsuz teşekkür ederiz.


01.01.2018 tarihinden itibaren 13569 ziyaretçi...

Copyright© 2020 GEOSYS