GEOSYS H2020 SME Instrument Programı kapsamında, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Değişken Oranlı Gübreleme Cihazı TARGIS®-VRA’nın Avrupa pazarına açılması için gerçekleştirdiği fizibilite çalışması ile TÜBİTAK Ufuk2020 Başarı Hikayeleri arasında yerini almıştır.

Değişken Oranlı Gübreleme Cihazı TARGIS®- VRA, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’in AR-GE Destek Programı kapsamında geliştirilmiştir. Bir çiftçiye, tarımsal veriminden ödün vermeden %25 oranında gübre tasarrufu imkanı tanıyan TARGIS®-VRA, küresel ölçekte yaşanan gıda krizi ve gıda güvenliği sorunu ve artan tarımsal üretimin yarattığı ekolojik ve ekonomik yük değerlendirildiğinde tarımsal verimi çevresel duyarlılıkla arttırmaya yönelik yaklaşımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda TARGIS®-VRA Türkiye’de hassas tarım teknolojilerinin gelişimi açısından öncü bir nitelik taşımaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız


www.targisvra.com


01.01.2018 tarihinden itibaren 13569 ziyaretçi...

Copyright© 2020 GEOSYS