T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – TAGEM tarafından 15 Kasım 2017 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik, tarımsal araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

GEOSYS bu etkinlik kapsamında, milli ve yerli kaynaklarla, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge destekleri ile geliştirdiği TARGIS-VRA (Değişken Oranlı Gübreleme Sistemi) ve TARGIS Entegre Çiftlik Yönetim Projesini tanıtma fırsatı buldu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Daniş GEOSYS’in Hassas Tarım alanında gerçekleştirmiş olduğu projelere büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin amacı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ve üst sınırı 3 milyon TL olan Ar-Ge desteklerini tanıtmak, gıda ve tarım sektöründe ülke kaynaklarının etkin kullanılarak ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojileri geliştirmek, inovasyon kapasitesini artırmak ve Milli Tarım Projesi kapsamında 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için kamu-özel sektör-üniversite işbirliğini temin etmektir. Bu kapsamda, Bakanlık Enstitüleri (kamu), özel sektör ve üniversite temsilcilerinin deneyimlerini paylaşmak, yeni proje fikri ve konsorsiyumları oluşturmak ve Bakanlık Ar-Ge destek mekanizmalarının iyileştirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi yönünde önerilerini almak üzere tüm tarafları temsil eden bir sinerji ortamı yaratılması hedeflenmektedir.

"Gıda ve Tarımsal Ar-Ge & İnovasyonda Kamu-Özel Sektör Buluşması'nın ilki çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımı ile 03 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştı.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız


01.01.2018 tarihinden itibaren 13569 ziyaretçi...

Copyright© 2020 GEOSYS